Hvad sker der hvis man ikke betaler quicklån?

Hvis man ikke betaler sit quicklån tilbage, så medfører det normaltvis, at man modtager rykkere og rykkergebyrer for sit lån.

Reagerer du ikke på det, så kan sagen blive sendt videre til et inkassofirma, hvor du kan få pålagt inkassoomkostninger oveni den gæld du allerede har.

Hvis du stadig ikke betaler dit lån tilbage, så kan din kreditor få hjælp af Fogedretten til at indkræve gælden. Dette medfører igen en række omkostninger, som det er pålagt dig, at betale.

Herfra vurderer Fogedretten om du har reelle muligheder for at tilbagebetale gælden. Hvis ikke du har det, så kan du under normale omstændigheder indgå en afdragsordning med kreditoreren.

Stopper du med at betale afdrag til kreditoren, så kan Fogedretten foretage udlæg i dine aktiver. Det betyder, at kreditoreren kan kræve at din bil bliver solgt på auktion for at de får deres penge igen.

Hvis du intet ejer af værdi og ikke kan afdrage på din gæld, så kan du afgive en insolvenserklæring til Fogedretten. Det gør du ved at møde personligt op i Fogedretten og fortælle at du ikke ejer noget og at du ikke kan betale din gæld. Dette foregår under straffeansvar.

Du kan også blive registreret som skyldner i RKI eller Debitor Registret, hvis du ikke betaler din gæld. Det er registre, som låneselskaberne bruger til at tjekke, om låntagerne har en dårlig historik med tilbagebetaling før de udsteder et nyt lån til dem. Så hvis du bliver registreret i sådan et register kan du altså få svært ved at optage nye lån på nettet.

Med alle de konsekvenser det kan medføre, hvis man ikke betaler sit quicklån, så er det ret afgørende, at du laver et budget før du låner penge, så du er sikker på du har mulighed for at betale tilbage. 

Læs også: