Hvem tager quicklån?

For mange kan det være svært at forestille sig, hvem der tager quicklån. Det skyldes nok primært, at det for mange er et ømtåleligt emne som man ikke har lyst til at tale om – specielt ikke hvis man selv står i en situation, hvor man ikke kan få pengene til at række.

At folk ikke rigtig taler om at have taget quicklån forstærkes nok også af at mange har hørt i medierne eller fra personer i deres omgangskreds, at quicklån kan være dumt at tage.

En større undersøgelse med omkring 20.000 respondenter lavet af Danske Bank i 2019 peger dog på to primære karaktertræk for de som tager quicklån:

  • En overvægt af unge
  • En overvægt af mænd

Ifølge opgørelsen, så blev 40% af alle quicklånene taget af personer på mellem 19 og 28 år. Heraf blev 63% af lånene taget af mænd. Det svarer næsten til at 2/3 af quicklån i aldersgruppen 19-28 er blevet optaget af mænd. 

I den første halvdel af livet, så viser opgørelsen fra Danske Bank også, at det primært er mænd, der finansierer deres kapitalbehov med et quicklån. Men efter 50-års alderen er der faktisk marginalt flere kvinder end mænd, som tager quicklån.

Forklaringen på at det primært er unge der tager quicklån kan findes ved at mange unge endnu har svært ved at administrere deres egen privatøkonomi. De er måske lige flyttet ud og har måske endnu ikke lært værdien af at sætte penge til side til praktiske indkøb sidst på måneden. Modsat de lidt ældre danskere som har været i lang tid på arbejdsmarkedet, så er det også færre unge der har en opsparing de kan tærre af i tilfælde af at det kniber med at få pengene til at række måneden ud. Derfor er der også større sandsynlighed for at de ender i situationer, hvor de mangler penge akut.

At unge mænd er i overvægt, når det kommer til quicklånstagere kan der findes mange forklaringer på. En forklaring kunne være, at unge mænd generelt set er mere risikovillige end kvinderne, og derfor måske ikke får overvejet konsekvenserne så grundigt som det modsatte køn. 

Læs også: